Chủ đề: Tải game Swork Kiếm Khách

Tải game Swork Kiếm Khách

Giới thiệu: Game kể về truyền thuyết đi tìm lời giải đáp về cái chết của gia đình cậu. Game theo thể lọai RPG và đánh theo turn (đánh theo lượt) bao gồm hơn 10 map và 100 nhiệm vụ có độ khó tăng dần. Do lần đầu tiên vN game sản xuất vì thế không cần phải việt hóa tha hồ mà đọc lời thoại. Phần menu đầu game thì cái đầu tiên là vào game nhé. Sau khi lưu, thoát ra vào game thì bấm cái thứ 2 là tiếp tục.

Tải game Swork Kiếm


Đừng Quên like Cho bài viết nhé:

Kho Game Contra

DMCA.com Protection Status